Een vallijn, ook wel vanglijn genoemd, wordt toegepast al valbeveiliging. Dit is een combinatie van een veiligheidslijn (EN 354) en een valdemper (EN 355). Bij een val zal de val gestopt worden en de vrijgekomen energie wordt gereduceerd tot maximaal 6 KN. In de praktijk zal de energie gereduceerd worden tussen de 3,5 en 5 KN.
Impact boven de 6 KN kan blijvend letsel opleveren

Enkele vallijn
Een enkele vallijn wordt toegepast in bijvoorbeeld een manbak of op een horizontale leeflijn. Er bestaan verschillende lengtes van circa 1 meter tot maximaal toegestane lengte van 2 meter. De maximaal toegestane lengte van 2 meter is inclusief karabiners en demper. Een vallijn wordt bevestigd aan een A-punt op een harnas en een sterk genoeg ankerpunt.

Dubbele vallijn / Y-lijn
Een dubbele vallijn wordt met name toegepast in horizontale verplaatsingen en verticale verplaatsingen waarbij er altijd tenminste een lijn vast zit. Het beklimmen van verticale structuren en het verplaatsen langs leeflijnen met meerdere ankerpunten zijn de meest voorkomende toepassingen. Er bestaan verschillende lengtes van circa 1 meter tot maximaal toegestane lengte van 2 meter. De maximaal toegestane lengte van 2 meter is inclusief karabiners en demper. Een vallijn wordt bevestigd aan een A-punt op een harnas en een sterk genoeg ankerpunt.

Valfactor
De valfactor geeft aan hoe ver er gevallen kan worden in een lijn.

Vrije ruimte
De vrije ruimte geeft aan wat de minimaal benodigde ruimte is tussen voetniveau en het onderliggende oppervlakte.
Deze afstand wordt bepaald door:  2 x de lengte van de vallijn + de lengte van een volledig uitgescheurde valdemper + 2 meter lichaamslengte + 1 meter marge

Bevestiging
Vallijnen dienen met behulp van een karabiner bevestigd worden op een A-punt van een harnas