Sinds 1998 is het wettelijk verplicht om een periodieke keuring van Persoonlijke Beschermingsmiddelen (PBM) uit te voeren. Hieronder vallen alle valbeveiligingsmiddelen. Deze keuring is opgenomen in de jaarlijkse VCA-checklist.

De wet geeft aan dat er minimaals één keer per jaar een keuring uitgevoerd moet worden. Als de valbeveiligingsmiddelen intensief worden gebruikt,  wordt aangeraden om een extra keuring uit te voeren.

Een keuring van PBM Valbeveiliging kan en mag niet door een willekeurig persoon worden uitgevoerd. Volgens de wet mag dit alleen worden gedaan door erkende keurmeesters die hierin gespecialiseerd zijn. Zie het Arbeidsomstandighedenbesluit, Artikel 7.4a – Keuringen. In dit artikel wordt de keuring van arbeidsmiddelen besproken.

Ook in de NEN-EN365:2004/C1:2007 wordt duidelijk beschreven aan welke normen een fabrikant zich moet houden. Er wordt tevens benoemt dat PBM valbeveiliging periodiek moet worden gekeurd: minimaal één keer per jaar.

Liever zelf keuren?