Kern en mantel
Klimtouwen zijn kernmantellijnen, gemaakt van synthetische vezels. Dit betekent dat het touw een sterke kern heeft, met daaromheen een beschermende mantel. De op het touw uitgeoefende kracht verdeelt zich doorgaans over de kern en de mantel in de verhouding 2/3 (kern) en 1/3 (mantel).

De belangrijkste functie van de touwkern is het dragen van krachten. De mantel heeft een aantal andere belangrijke functies, namelijk:

  • de uitgeoefende kracht verdelen over het touw
  • de uitgeoefende kracht bij piekbelasting verdelen over een groter gedeelte van de kern
  • de kern beschermen tegen vuil, scherpe punten en UV
  • de kern beschermen tegen slijtage

Semi statisch & dynamisch
Grofweg kunnen we stellen dat semi statische lijnen (EN1891) toegepast met name worden in de industrie en dynamische lijnen (EN892) hoofdzakelijk bij het sportklimmen.

Semi statische lijnen hebben circa 2% tot 6% statische rek en hebben een diameter van 10 mm tot 12,5 mm

Dynamische lijnen is dit 6% tot 10% statische rek.
Er zijn 3 typen dynamische lijnen:

Enkel touw (9,4 mm tot 11 mm zowel statisch als dynamisch) screen-shot-2017-02-28-at-17-21-39

Half touw   (7,7 mm tot 9 mm)

Tweeling touw (7 mm tot 8 mm)

 

 

Aandachtspunten
Bij voorgeschreven gebruik van het touw is er normaliter geen breukgevaar. In bepaalde omstandigheden kan touw echter breken. Een touwbreuk kan bijvoorbeeld ontstaan als bij touw met een doorsnede van 10.5 millimeter de radius van de omlegging van het touw kleiner is dan acht millimeter. Verder is er bij kantbelasting een risico op touw breuk.
Kantbelasting ontstaat wanneer touw over een scherpe rand beweegt. Wanneer er kantbelasting optreedt, ontstaat  kans op touwbreuk.
Touw gaat niet vlug kapot van een rubberen schoenzool. Toch kun je beter niet over klimtouw lopen, of erop staan omdat achtergebleven scherpe voorwerpen in het profiel van de schoenzool kunnen het touw insnijden, eventuele zuren (zie tabel) die zich onder de schoenzool bevinden het touw kunnen beschadigen en bij een oneffen ondergrond kan tot onherstelbare schade aan het touw leiden.

screen-shot-2017-02-28-at-17-39-51