Naast het woord harnas, gebruiken we ook veelvuldig het woord gordel. Hier treft u een overzicht van verschillende type harnassen met bijbehorende normen.

  1. Antivalharnas (basisharnas)
  2. Antival- en werkpositioneringharnas (positionering harnas)
  3. Antival-, werkpositionering- en zitharnas (rescue harnas)
  4. Antival-, werkpositionering- en zitharnas met borststijgklem (rope-access-harnas)

1. Antival harnas

Een basisharnas voldoet aan de EN 361. Dit harnas heeft altijd een bevestigingspunt voor valbeveiliging op de rug (dorsaal) en vaak op de borst (sternaal). Deze bevestigingspunten zijn aangeven met een A. Praktische toepassingen zien we bij werkplaatsbeperking en valbeveiliging.

2. Antival- en werkpositioneringharnas

Een positioneringharnas voldoet aan de EN 361 + EN 358. Dit harnas heeft altijd een bevestigingspunt voor valbeveiliging op de rug (dorsaal) en vaak op de borst (sternaal). Deze bevestigingspunten zijn aangeven met een A. Daarnaast is dit harnas voorzien van twee bevestigingspunten op de heupen (lateraal). Praktische toepassingen zien we bij werkplaatsbeperking, valbeveiliging en werkpositionering (staand op de voeten).

3. Antival-, werkpositionering- en zitharnas

Een rescue-harnas voldoet aan de EN 361 + EN 358 + EN 813. Dit harnas heeft altijd een bevestigingspunt voor valbeveiliging op de rug (dorsaal) en vaak op de borst (sternaal). Deze bevestigingspunten zijn aangeven met een A.
Daarnaast is dit harnas voorzien van twee bevestigingspunten op de heupen (lateraal) en een bevestigingspunt op buikhoogte (ventraal). Het buikpunt kunnen we gebruiken voor bevestiging van een afdaalapparaat en voor werkpositionering.
Praktische toepassingen zien we bij werkplaatsbeperking, valbeveiliging en werkpositionering (staand op de voeten en hangend), persoonlijke evacuatie en reddingen.

4. Antival-, werkpositionering- en zitharnas met borststijgklem

Een rope access harnas  heeft dezelfde specificaties als het rescue-harnas, maar dan uitgebreid met een borststijgklem.
Deze klem maakt het mogelijk om, in combinatie met een handstijgklem met voetlus, te stijgen in een lijn.