In Nederland is er sprake van werken op hoogte als de voeten op 2,5 meter staan ten opzichte van het onderliggende oppervlakte en er sprake is van valgevaar. In de landen om ons heen zien we dat normen anders kunnen zijn. In België hanteert men bijvoorbeeld 2 meter.

Let op! Binnen het bedrijfsleven zien we dat organisaties de norm zelf aanscherpen. Wanneer er sprake is van een aangescherpte norm is altijd de scherpste norm van toepassing. Bijvoorbeeld Shell hanteert 1,8 meter in plaats van 2,5 meter.