Vrije ruimte
De vrije ruimte geeft aan wat de minimaal benodigde ruimte is tussen voetniveau en het onderliggende oppervlakte.
Deze afstand wordt bepaald door:  2 x de lengte van de vallijn + de lengte van een volledig uitgescheurde valdemper + 2 meter lichaamslengte + 1 meter marge

De vrije ruimte is een theoretische benadering die uit gaat van minst gunstige scenario (maximaal gewicht en valfactor 2)